Куцик А. С., Семенюк М. Б., Євченко А. А., Дзьоба Т. Я. Аналіз методом математичного моделювання перехідних процесів в системі генерування електроенергії турбогенератором з безщітковою системою збудження

УДК 621.311:62-53
А. С. Куцик, М. Б. Семенюк, А. А. Євченко, Т. Я. Дзьоба
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу та комп’ютеризованих електромеханічних систем
НДЛ-4

АНАЛІЗ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТУРБОГЕНЕРАТОРОМ ІЗ БЕЗЩІТКОВОЮ СИСТЕМОЮ ЗБУДЖЕННЯ

© Куцик А. С., Семенюк М. Б., Євченко А. А., Дзьоба Т. Я., 2017

Проаналізовано перехідні електромеханічні та електромагнітні процеси в системі генерування електроенергії турбогенератором з безщітковою системою збудження для основних режимів роботи турбогенератора. Аналіз виконано за допомогою розроблених з використанням об’єктно-орієнтованого методу математичної та комп’ютерної моделей, які враховують нелінійність синхронних машин та дискретність роботи вентильних перетворювачів.
Ключові слова: системи генерування електроенергії, турбогенератор, безщіткова система збудження, математичне моделювання.

The electromechanical and electromagnetic transient processes in a power generation system with turbo-generator and brushless excitation for main working regimes are analyzed in the article. An analysis has been carried out by means of developed with the use of the object-oriented method the mathematical and computer models that take into account non-linearity of synchronous machines and discreteness of semiconductor converters.
Keywords: power generation system, turbo-generator, brushless excitation system, mathematical modeling.

Кількість посилань 9