Лозинський О. Ю., Паранчук Я. С., Цяпа В. Б. Математичний опис динаміки системи регулювання положення електродів ДСП моделлю у просторі станів

УДК 62-503.56+519.85
О. Ю. Лозинський, Я. С. Паранчук, В. Б. Цяпа
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем

МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ДИНАМІКИ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЕЛЕКТРОДІВ ДСП МОДЕЛЛЮ У ПРОСТОРІ СТАНІВ

© Лозинський О. Ю., Паранчук Я. С., Цяпа В. Б., 2017

Обґрунтовано доцільність математичного опису динаміки системи регулювання положення електродів дугової сталеплавильної печі моделлю у просторі станів. Скла¬дено структурну схему системи автоматичного регулювання положення електродів та отримано математичну модель у просторі змінних стану.
Ключові слова: модель, простір змінних стану, дугова сталеплавильна піч.

The expediency of the mathematical description of the electric arc furnace electrodes positioning control system dynamics using state-space model is substantiated. A block diagram of the electrodes positioning control system was developed and mathematical model in state-space variables was obtained.
Keywords: model, state-space variables, electric arc furnace.

Кількість посилань 10