Місюренко В. О., Семенюк М. Б. Аналіз системи автоматичного регулювання рівня за використання частотно-керованого електроприводу насоса

УДК 621.34.07
В. О. Місюренко, М. Б. Семенюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем

АНАЛІЗ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ
ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТОТНО-КЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСА

 Місюренко В. О., Семенюк М. Б., 2017

Проаналізовано систему автоматичного регулювання (САР) рівня рідини у резервуарі за використання частотно-керованого асинхронного електропривода насосного агрегату. Обґрунтовано доцільність та умови використання П- та ПІ- регулятора. Надано рекомендації щодо налаштування параметрів регуляторів. Наведено результати досліджень САР рівня, які виконано комп’ютерним симулюванням у середовищі Matlab-Simulink
Ключові слова: система автоматичного регулювання рівня, частотно-керований електропривод, П-регулятор, ПІ-регулятор, математичне моделювання.

The article presents an analysis of automatic adjustment system of level liquid in the tank in case the use of frequency-controlled asynchronous electric pump unit. It is proved expediency and conditions of use P- and PI- regulator. The recommendations of settings regulators have given. These results of automatic adjustment control system of level are obtained by computer simulation using Matlab-Simulink.
Keywords: automatic adjustment control of liquid level, frequency-controlled electric drive, P-regulator, PI regulator, mathematical modeling.

Кількість посилань 10