Покровський К. Б., Маврін О. І., Шелех Ю. Л. Вибір потужних вітрогенераторів для реальних умов

УДК 621.311.24 + 621.314
К. Б. Покровський, О. І. Маврін, Ю. Л. Шелех
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних станцій

ВИБІР ПОТУЖНИХ ВІТРОГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ РЕАЛЬНИХ УМОВ

© Покровський К. Б., Маврін О. І., Шелех Ю. Л., 2017

Наведено результати розрахунку технічних та економічних показників вітро-електростанцій із різнотипними вітрогенераторами за вітрових умов Карпатського регіону України для вибору оптимального обладнання.
Ключові слова: вітроелектростанція, вітрогенератор, ефективність.

The paper presents the results of the calculation of technical and economic performance of various wind farms WTG with wind turbines for the real wind conditions in Ukrainian Carpathian region to choose the optimal equipment.
Keywords: wind power station, wind turbine generator, efficiency.

Постановка проблеми
Розвиток світової енергетики у показниках встановленої потужності альтернативних відновлю¬ваних джерел електроенергії та обсягів їх виробництва демонструють стабільну позитивну динаміку. Разом із тим вітрова енергетика показує значні темпи зростання впливу на рівень виробництва електроенергії. Неодноразово у 2016–2017 рр. з’являлися повідомлення про викорис¬тання виключно альтернативних відновлюваних джерел енергії в окремих країнах в періоди зниження графіків навантаження у вихідні та святкові дні [1]. При цьому частка електроенергії, отриманої від гідро-,
вітро-, біо- та сонячних електростанцій, становила понад 87 %. Застосування вітроелектростанцій (ВЕС) знижує споживання традиційних первинних енергоресурсів, сприяє технологічному розвитку територій та створенню робочих місць, скорочує кількість викидів СО2 в атмосферу [2].

Кількість посилань 9