Головач І. Р., Карплюк Л.Ф., Сильвеструк Б. Й. Питання захисту головного приводу дифузійного апарату DDS-30 (ДС-12)

УДК 016:664.002.5
І. Р. Головач, Л. Ф. Карплюк, Б. Й. Сильвеструк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу та комп’ютеризованих електромеханічних систем

ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ГОЛОВНОГО ПРИВОДУ
ДИФУЗІЙНОГО АПАРАТУ DDS-30 (ДС-12)

© Головач І. Р., Карплюк Л. Ф., Сильвеструк Б. Й., 2017

Проаналізовано основні елементи і види захисту електроприводу дифузійного апарату. Для захисту механічної частини дифузійного апарату запропоновано модернізо¬вану схему диференційного захисту. Запропоновано методику визначення основних параметрів та елементів систем захисту.
Ключові слова: захист електроприводу, дифузійний апарат, диференційний захист, сокостружкова суміш.

The article analyzes main elements and types of protection for electric drive of the diffusion apparatus. To protect the mechanical part of the diffusion apparatus, a modernized differential protection circuit is proposed. The method of determination of basic parameters and elements of protection systems is offered.
Keywords: protection of the electric drive, diffusion apparatus, differential protection, juicer mixture.

Кількість посилань 9