Простір міста і міська культура (на зламі ХХ–ХХІ ст.)

Посацький Б. С.
Код: 978-966-553-585-0
Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 208 с. Формат 205 х 290 мм. М’яка палітурка.
Ціна:204,00грн.
Weight: 0 г

Показано взаємні пов’язання уявлень і постулатів культури у процесі творення і формування міського (урбанізованого) простору і краєвиду та взаємні впливи
загальнокультурних тенденцій і містобудівних та архітектурних вирішень.
Еволюцію форм простору сучасного міста висвітлено відповідно до змін напрямів розвитку міської культури, урбаністичних концепцій, методів урбаністичного планування і проектування. Розкрито пов’язання і залежності загальнокультурних і урбаністичних процесів та їх безпосередній вплив на формування просторових форм сучасного міста, його
архітектурного образу.
Для науковців у галузі архітектури та містобудування, мистецтвознавства,
культурології, студентів архітектурних шкіл, слухачів факультетів підвищення кваліфікації.

Інформація про авторів

Зміст
Передмова. Розділ 1. Урбанізація і культура.
Розділ 2. Міська культура у просторі міста.
Розділ 3. Еволюція форм міського простору.
Розділ 4. Містобудівна культура в Україні ХХ ст.
Розділ 5. Еволюція архітектурного образу міст України у другій половині ХХ ст.
Розділ 6. Сучасні тенденції формування міського простору.
Післямова. Список літератури. Джерела ілюстрацій.
Summary. Space of a City and Urban Culture (On the edge of XX and XXI cc.).

Інтерв'ю з професором Посацьким