Склад фахового видання рукопису

Автори подають статті до публікації у фахових виданнях редакційним колегіям.
Контактна інформація http://vlp.com.ua/periodicals

Комплектує рукопис відповідальний секретар редколегії фахового видання відповідно до таких вимог:
1. Титульний аркуш повинен бути з візою НДЧ і підписом відповідального редактора.
2. На звороті титульного аркуша вказується ім’я рецензента чи назва організації, яка рекомендувала видання до друку та склад редакційної колегії.
3. Обов’язково подавати на електронних носіях копії файлів статей в іншому каталозі (продублювати для більшої надійності). Альтернативні носії інформації – CD/CDRW-диски, електронна пошта: vz@vlp.com.ua (якщо сукупний об’єм файлів не перевищує 30 Мбайт).
4. Зміст повинен бути сформований рядковими літерами, гарнітура Times New Roman, кегль 11.