Реакційно-дифузійні процеси в системах «метал–газ»

Костробій П. П. та ін.
Код: 978-966-553-879-0
Монографія / П. П. Костробій, М. В. Токарчук, Б. М. Маркович, В. В. Ігнатюк, Б. В. Гнатів. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 208 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:157,00грн.
Weight: 0 кг

Розвинуто квантово-статистичну теорію опису реакційно-дифузійних процесів у системі “метал–адсорбат–газ” на основі методів нерівноважного статистичного оператора Д. Зубарєва та функціонального інтегрування. У межах узгодженого опису отримано узагальнені рівняння перенесення, що описують перебіг реакційно-дифузійних атомних процесів у системі “метал–адсорбат–газ” з урахуванням бімолекулярних реакцій між адсорбованими атомами через амплітуди хімічних реакцій, які входять у середні значення операторів швидкостей реакцій та ядра перенесення. Розвинуто нерівноважну квантово-статистичну теорію процесів перенесення для напівобмеженого металу з урахуванням в’язко-теплових та електромагнітних процесів. Запропоновано квантово-статистичний опис реакційно-дифузійних процесів у системі атомів, які адсорбовані на поверхні металу, з врахуванням хімічних реакцій в рамках узагальненої моделі Хаббарда.

Зміст

Передмова.
Розділ 1. Статистичний опис реакційно-дифузійних процесів класичних систем, що хімічно реагують. Метод нерівноважного статистичного оператора Д. Зубарєва.
1.1. Вступ.
1.2. Метод нерівноважного статистичного оператора Д. Зубарєва.
1.3. Рівняння Ліувілля для нерівноважної функції розподілу частинок системи, що хімічно реагує. Гамільтоніан системи.
1.4. Узагальнені рівняння перенесення реакційно-дифузійних процесів.
1.5. Слабконерівноважні реакційно-дифузійні процеси.
1.6. Вивід узагальнених рівнянь хімічної кінетики для систем, що хімічно реагують.

Розділ 2. Статистична теорія реакційно-дифузійних процесів у системі “метал–адсорбат–газ”.
2.1. Вступ.
2.2. Гамільтоніан системи.
2.3. Нерівноважний статистичний оператор для системи “метал–адсорбат–газ”. Вибір параметрів скороченого опису реакційно-дифузійних процесів.
2.4. Узагальнені рівняння перенесення узгодженого опису кінетики електронів та дифузійних процесів атомів газу в системі “метал–адсорбат–газ–вістря”.

Розділ 3. Квантово-статистична теорія електродифузійних та в'язко-теплових процесів електронної підсистеми напівобмеженого металу.
3.1. Вступ.
3.2. Модель узагальненого “желе”. Розрахунок великої статистичної суми.
3.3. Узагальнене рівняння дифузії неоднорідного електронного газу поверхні металу.
3.4. Розрахунок квазірівноважної статистичної суми моделі узагальненого “желе”.
3.5. Нерівноважний статистичний оператор просторово неоднорідної електронної підсистеми з урахуванням в'язко-теплових та електромагнітних процесів.

Розділ 4. Статистичне обґрунтування рівнянь хімічної кінетики каталітичних реакцій у моделі ґраткового газу на поверхні металу.
4.1. Вступ.
4.2. Узагальнений гамільтоніан Хаббарда для системи “адсорбат–поверхня металу”.
4.3. Нерівноважний статистичний оператор для системи “метал–адсорбат”.
4.4. Узагальнені квантові рівняння реакційно-дифузійних процесів.
4.5. Виведення квантових рівнянь хімічної кінетики згідно з моделлю Хаббарда для системи “метал–адсорбат”.
4.6. Моделі хімічної кінетики процесів оксидації CO та синтезу аміаку.

Розділ 5. Дослідження квантової дифузії для адсорбованих атомів на поверхні металу.
5.1. Вступ.
5.2. Гамільтоніан системи адсорбованих частинок, що хімічно реагують на поверхні металу.
5.3. Кінетичні рівняння для нерівноважних одночастинкових функцій розподілу адсорбату.
5.4. Квантова дифузія адсорбованих атомів на поверхні металу. Гамільтоніан системи.
5.5. Система кінетичних рівнянь для опису поверхневої дифузії адсорбованої частинки.
5.6. Коефіцієнт дифузії адсорбованої частинки у марковській границі.
5.7. Узагальнений коефіцієнт дифузії адсорбованої частинки у випадку сильного зв'язку.
5.8. Узагальнений коефіцієнт дифузії адсорбованої частинки у випадку слабкого зв'язку.
Висновки.
Список літератури.