Безпека життєдіяльності

За редакцією С.М. Мохняка
Код: 978-617-607-150-1
Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання / М.П. Петрук, Х.Я. Гіщак, Н.М. Карп’як, О.М. Вахула, С.М. Мохняк, В.Є. Гончарук, В.О. Васійчук, О.С. Дацько, О.І. Козій, С.І. Качан, А.С. Романів, В.В. Скіра, І.І. Гельжинський. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 224 с. Формат 145 х 200 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:65,00грн.
Weight: 0 кг

Конспект лекцій розроблено згідно з навчальною програмою нормативної дисципліни “Безпека життєдіяльності”, яку затвердило МОН МС України 31.03.2011 р. для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня “молодий спеціаліст” та “бакалавр” для всіх спеціальностей та форм навчання.
Висвітлено основні проблеми безпеки працівників і захисту населення у надзвичайних ситуаціях, подано аналіз, оцінку та методи зниження ймовірності ризиків, розкрито суть та особливості оперативного управління в разі виникнення НС, порядок здійснення рятувальних і невідкладних робіт.

Зміст

Вступ.
Тема 1. Категорії та поняття в безпеці життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек.
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.
2. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Системний підхід у БЖД.
3. Таксономія, ідентифікація і квантифікація небезпек.
4. Класифікація надзвичайних ситуацій.
5. Категорії об’єктів господарювання за рівнем загрози.
6. Сучасні проблеми життєдіяльності.
Список літератури.

Тема 2. Природні загрози та тип їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.
1. Класифікація небезпечних природних процесів і явищ.
2. Характеристика й наслідки дії природних загроз.
3. Природні небезпеки внаслідок забруднення довкілля.
Список літератури.

Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Особливості надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
1. Класифікація та характеристика негативних чинників техногенного середовища.
2. Особливості надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
І. Пожежна безпека.
ІІ. Радіаційна безпека.
III. Хімічна безпека.

Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у надзвичайних ситуаціях.
1. Глобальні проблеми людства: характеристика, причини виникнення і можливі способи їхнього вирішення.
2. Соціальні чинники, що впливають на життя та здоров’я людини.
3. Психологічна надійність людини та її роль у дотриманні заходів безпеки.
Список літератури.

Тема 5. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.
1. Загальний аналіз ризику в життєдіяльності людини.
2. Окремі види ризиків та їхня характеристика. Концепція прийнятного ризику.
3. Розподіл об’єктів господарювання за ступенем ризику їхньої господарської діяльності.
4. Методологічні підходи до визначення ризику.
Додатки.
Список літератури.

Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та адміністративно-територіальних об’єктів у надзвичайних ситуаціях.
1. Правові норми, структурно-функціональна схема та органи управління безпекою та захистом у надзвичайних ситуаціях в Україні.
2. Моніторинг НС та порядок його проведення. Захисні бар’єри і види цивільного захисту.
3. Управління, прийняття рішень та інформаційна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій.
4. Програми підготовки населення до дій у НС.
Список літератури.

Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС.
1. Організація оповіщення та інформування населення.
2. Сутність та особливості оперативного управління під час надзвичайних ситуацій.
3. Мета та загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт.
4. Особливість ліквідації наслідків біологічної аварії, карантинні та інші санітарно-протиепідемічні заходи.
5. Організація та проведення робіт із знезараження після НС. Дезактивувальні, дегазувальні та дезинфікувальні розчини.
Додатки.
Список літератури.

Тема 8. Невідкладна допомога у разі нещасних випадків.
1. Роль своєчасно наданої та правильно проведеної невідкладної допомоги в урятуванні життя і здоров’я потерпілого.
2. Методика проведення штучного дихання та непрямого масажу серця.
3. Перша допомога під час зовнішніх та внутрішніх кровотеч.
Особливості тимчасової зупинки кровотеч.
4. Перша допомога у разі переломів та вивихів.
5. Основні способи іммобілізації та евакуації потерпілого за різних видів ушкоджень.
6. Перша допомога в разі опіків, електротравм та обморожень.
7. Перша допомога в разі отруєнь.
8. Укуси скажених тварин, отруйних змій і комах.
9. Надання першої допомоги в разі утоплення.
Список літератури.

Нема коментарів

Нема коментарів