Кафедра охорони праці (ОП)

Визначення показників пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до лабораторної роботи № 31 з курсів «Основи охорони праці»
та «Охорона праці» для студентів бакалаврського рівня підготовки
денної та заочної форм навчання

Затверджено
на засіданні кафедри охорони праці.
Протокол № 1 від 28.08.08 р.

Syndicate content