№ 816 (2015)

УДК 712.256
А. Д. Смалійчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

ОСОБЛИВОСТІ ПРИСТОСУВАННЯ ЩІЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ СЕРЕДНЬОЇ ПОВЕРХОВОСТІ ДО ПОТРЕБ ДІТЕЙ
© Смалійчук А. Д., 2015
У статті проаналізовано містобудівельні та просторово-планувальні обмеження щільної забудови у розплануванні простору для дітей. Визначено критерії та умови відповідності середовища потребам дітей. Висвітлено проблематику місця розташування дитячих майданчиків.
Ключові слова: двір, діти, спостереження, дитячі майданчики, дистанція, безпека, вікові групи, потреба.

Література – 12

УДК 711
Н. С. Соснова, Т. Р. Нечипір
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ МІСТА НОВОЯВОРІВСЬК В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН
© Соснова Н. С., Нечипір Т. Р., 2015
На прикладі міста Новояворівськ Львівської області розглянуто проблеми місто¬будівного розвитку монофункціональних промислових міст, закладених у другій поло¬вині ХХ ст. Окреслено потенційні конфлікти сучасної функціонально-планувальної та просто¬рової структури міста та сучасних соцільно-економічних вимог до формування міста.
Ключові слова: структура міста, загальноміський центр, ідентичність міста, громадський простір.

Кількість посилань 5

УДК 711.5
Р. Б. Франків
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ВИСОТНА БУДІВЛЯ МАЙБУТНОГО В КОНТЕКСТІ ВІЗУАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ ХХІ СТОЛІТТЯ.
© Франків Р. Б., 2015
На основі короткої еволюційної інтроспекції образу висотної будівлі показано взаємозв’язок світоглядних, суспільних, виробничих факторів, що в ті чи інші періоди приводили до трансформації образу висотної будівлі від її виникнення в рамках “чиказької школи” до її перспектив на ХХІ століття.
Ключові слова: висотні будинки, образ, природна фрагментація, візуальний світогляд, подієва свідомість.

Література – 23

УДК 726.011

Л. Я. Чень
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів

ДО ПИТАННЯ ПРО КОМПОЗИЦІЮ ІСТОРИЧНИХ УКРАЇНСЬКИХ МОНАСТИРІВ ХV–ХVІІІ ст.

© Чень Л. Я., 2015

Розкрито особливості просторової організації українських історичних монастирів та проведено класифікацію за принципом організації композиційного центру монастирських комплексів та ансамблів.
Ключові слова: монастир, принципи архітектурно-просторового поєднання, ієрархічна система монастирських побудов, композиційний центр, собор, келії, Святі ворота, видові точки сприйняття.

Кількість посилань 3

УДК 72.03
Г. В. Шевцова
Київський національний університет будівництва і архітектури,
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування

КРИТЕРІЇ ДОМІНУВАННЯ І АРЕАЛИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗРУБНОЇ І КАРКАСНОЇ СИСТЕМ ДЕРЕВ’ЯНОГО БУДІВНИЦТВА В СВІТІ
© Шевцова Г. В., 2014
У давнину в дерев’яному будівництві всюди одночасно використовувалися зрубна і каркасна системи. Надалі переважала та, що була краще пристосована до місцевих кліматично-сейсмологічних умов. Таким чином, в світі склалися розмежовані природними чинниками ареали розповсюдження зрубу (північно-західні регіони) і каркасу (південно-східні регіони). В зонах межування ареалів, або ж на аномальних територіях, де сприятливі для зрубу і каркасу критерії вступають у протиріччя між собою, спостерігаються процеси змішування та гібридизації будівельних систем. Саме тут виникають оригінальні архітектурні рішення дерев’яних будівель.
Ключові слова: зруб, каркас, кліматично-сейсмологічні чинники, ареали розповсюдження в світі, зони межування ареалів, змішування і гібридизація систем зрубу і каркасу.

Література – 25

Syndicate content