Різання металів. Теорія різання

Грицай І. Є., Кукляк М. Л.
Код: 966-553-445-9
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. 132 с. Формат 170 х 215 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:127,00грн.
Weight: 0 г


Навчальний посібник відповідає програмі курсу “Теорія різання”. Описано та досліджено фізичні процеси і явища, які відбуваються під час усування стружки з поверхні заготовки, їх залежності від початкових умов та вплив на ефективність оброблення різанням.
Розглядаються питання, які стосуються напруження та деформацій в процесі пластичного деформування металу, сили різання та силової взаємодії між елементами процесу різання. Охоплено коло питань теплового балансу і температурних явищ під час механічного оброблення металів, проаналізовано процеси тертя на контактних поверхнях, зношування та стійкості інструментів.
Для студентів вищих навчальних закладів, інженерно-технічних працівників машинобудівних установ та підприємств, наукових працівників та аспірантів, які досліджують проблеми в галузі оброблення деталей різанням.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст
Вступ.
1. Історична довідка.
2. Значення оброблення різанням у машинобудуванні.
3. Предмет і завдання теорії різання.
Розділ 1. Інструментальні матеріали.
Розділ 2. Будова та геометрія різальних інструментів
Розділ 3. Фізика деформаційних процесів під час різання.
Розділ 4. Теплофізика процесу різання.
Розділ 5. Тертя та зношування під час різання.
Запитання для самоконтролю.
Список літератури.