Наукові праці

Про Наукові праці


Збірник наукових праць Лісівничої академії наук України
Засновано у 2001 році
ISSN 1991-606X
Голова редакційної колегії – д-р екон. наук Ю. Туниця
Науковий редактор – проф. П. Третяк
Адреса редакції:
Львівський державний лісотехнічний університет
вул. генерала Чупринки, 103

Syndicate content