Геодинаміка

Про науковий журнал “Геодинаміка”

Науковий Журнал “Геодинаміка” внесено ВАК УКРАЇНИ у перелік фахових видань
за технічними (спеціальність “геодезія”)та геологічними науками
Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 1290 від 28 лютого 1995 р.

Головний редактор
Корнилій ТРЕТЯК, д-р техн. наук, проф.,
Національний університет “Львівська політехніка”, Україна, 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12,
тел. + 38-(032)-239-88-32, +38-(032)-298-07-48, факс +38-(032)-274-43-00, e-mail: kornel@polynet.lviv.ua, geodynamics.lviv@gmail.com

Відповідальний секретар
Андрій НАЗАРЕВИЧ, канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співр.,
Карпатське відділення Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України, 79060, вул. Наукова, 3-б, Львів, Україна
Тел./факс +38-(032)-264-85-63, e-mail: nazarevych-a@cb-igph.lviv.ua, geodynamics.lviv@gmail.com

Syndicate content