Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку

Про Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку


Видається з 1998 року
Відповідальний редактор
д.істор.наук, професор, академік Павлюк С.П.

Відповідальний секретар
к.істор.наук, доцент Бучин М.А.

Адреса редколегії
Національний університет "Львівська політехніка"
кафедра політології
вул. С. Бандери, 12, Львів-13, 79013
тел. (032) 258 21 89
ел. пошта tyrchynj@ukr.net, buchyn@ukr.net

Syndicate content