Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку

Про Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку

Відповідальний редактор
професор, доктор економічних наук
Олег Євгенович Кузьмін
Тел. 8 (032) 2582673

Відповідальний секретар
професор, доктор економічних наук
Ігор Валентинович Алєксєєв
Тел. 8 (032) 2582673

З приводу подання статей для публікації просимо звертатись у редколегію
mmpLP@ukr.net